forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Förlåtelse

Kategori: Min nykterhet

Här kommer det mer i från Hur det fungerar:
 
Vilket vårt ideal än visar sig vara, måste vi vara villiga att utvecklas i riktning mot det. Vi måste vara villiga att gottgöra där vi har sårat, förutsatt att vi inte därigenom vållar ännu större skada. Med andra ord behandlar vi sex som vilket annat problem som helst. Under meditation ber vi Gud om råd om vad vi bör göra i varje särskilda fall. Det rätta svaret kommer om vi önskar det.
  Endast Gud kan bedöma vår sexuella situation. Samråd med andra är ofta önskvärt, men vi låter Gud fälla det sluliga avgörandet. Vi inser att somliga människor är lika fantastiska när det gäller sex som andra är frigjorda. Vi undviker hysteriskt tänkande eller hysteriska råd.
   Tänk om vi inte når upp till vårt ideal och faller. Betyder detta att vi kommer att bli berusade? En del människor säger så till oss. Men det är bara en halvsanning. Det beror på oss och på våra motiv. Om vi är ledsna för vad vi har gjort och har en uppriktig önskan att låta Gud föra oss på bättre vägar, tror vi att vi blir förlåtna och har lärt oss vår läxa. Om vi inte är ledsna och vårt uppförande fortsätter att göra andra illa, kommer vi alldeles säkert att dricka. Detta är inte teorier, detta är vår erfarenhet.

Klart att jag inte vill såra någon annan. Jag vill inte göra någon annan illa, fast jag är valdigt egocentrisk och jag tänker mycket på mig själv. Men på det viset så vet jag att om jag börjar att dricka igen så skulle jag förstöra allt som jag har byggt upp.
Jag funderar på vad är mitt ieal, det vet jag inte. Bara att jag inte skadar någon annan, men för den skull så vill jag inte bli någon dörrmatta.

Självisk i sexuella situationer

Kategori: Min nykterhet

Fortsätter med HUR DET FUNGERAR i från Stora boken.
 
Vi har alla sexuella problem. Vi skulle knappast vara mänskliga om vi inte hade det. Vad kan vi göra åt dem?
   Vi gick igenom vårt eget uppförande under gångna år. Var hade vi varit själviska, oärliga eller hänsynslösa? Vem hade vi sårat? Väckte vi svartsjuka, misstankar eller bitterhet på ett oförsvarligt sätt? Var hade vi gjort fel, vad kulle vi ha gjort i stället? Vi skrev ned allt detta på papper och tittade på det.
   På detta sätt försökte vi skapa en förnuftig och sund modell för vårt framtida sexliv. Vi utsatte varje relation för detta prov - var den självisk eller inte? Vi bad Gud forma våra ideal och hjälpa oss leva upp till dem. Vi påminde oss alltid om att våra sexuella krafter är givna av Gud och därför goda, ska varken användas lättsinnigt eller själviskt, inte heller föraktas eller avskys.
Ja jag har ju även sexuella problem. Har en fästmö, fast vi har inget samlag i stället tillfredställer jag mig själv genom sexuella siter. Skulle nog även besöka grupper inom SLAA. Jag har aldrig vart på någon sådan grupp.
Det är bra att jag är medveten om det.  Men vad kan jag göra åt dem. Jag har inte ett sådant behova att jag skulle våldta någon. Jag avskyr våld, fast när jag var aktiv så var jag våldsam mot mig själv. Jag har aldrig slagit någon ut av det motsatta könet. Det har nog nog berott på att jag aldrig såg något våld under min uppväxt. 
Fast pappa hade en massa porrfilmer som jag tittade på. Det var på super åtta och utan ljud. Jag tittar själv på det nu när jag är äldre, men jag gillar inte sådana filmer som är sadomasochism det ger mig ingenting. Tacka veta jag erotiska filmer.
Fast jag är nog väldigt egostisk när jag tänker på sex. Undrar om inte många män är det. Fast jag vet ju inte hur kvinnor tänker. Det finns säkert kvinnor som är mer sexberoende än vad jag själv är.

Sex lista

Kategori: Min nykterhet

Här kommer ett lite längre stycke av Hur det fungerar:
 
Nu till frågan om sex. Många av oss behövde en översyn där. Men framför allt försökte vi vara förnuftiga bekräftande den här frågan. Det är så lätt att spåra ur fullständigt. Här finner vi mänskliga åsikter som rusar mot ytterligheter - kanske absurda ytterligheter. Från det ena lägret hävdas att sex är en lust sprungen ur människans lägre jag, en lågt stående nödvänighet för fortplantningen. Sedan har vi dem som ropar på sex och mera sex; som beklagar äktenskapet son institution; som anser att de flesta av mänsklighetens problem kan spåras till sexuella orsaker. De anser att vi inte får tillräcklgt med sex eller att de inte är den rätta sorten. De ser dess betydelse överallt. Den ena skolan vill inte tillåta människan någon krydda i konsten, den andra vill sätta oss alla på ren peppardiet. Vi vill hålla oss utanför denna konflikt. Vi vill inte sätta oss till doms över någons sexuella beteende.
Jag är säker även sexberoende, eftersom jag tänker mycket på sex och leker med mig själv mycket. Fast jag har inte vart otrogen. Men jag tillfredställer mig själv väldigt ofta. Är inne på mycket sexsidor. Det är väl en slags otrodet också. Det är nog därför jag skulle behöva gå på SLAA för jat tror att har jag en beroende sjukdom så kan jag bli beroende ut av mycket. Både sex,spel,arbete och mycket annat. Jag är nog även socker beroende, Men jag har inte arbetat med något annat. Jag kanske behöver kanske arbeta med några ut av de andra beroenden. Fast jag tänler på det viktigaste först. Det är att bibehålla min nykterhet.