forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Detta är slutet på Bills historia om början på gemenskapen

Kategori: Min nykterhet

Slutet på Bills historia i början.
 
Vi började få många trogna vänner, och en gemenskap har växt fram mellan oss som det är underbart att känna som en del av. Vi känner verkligen livsglädje, även under press och svårigheter. Jag har sett hur hundratals familjer har börjat gå en väg som verkligen leder någon vart, jag har sett hur de mest hopplösa familjeförhållanden har lagts till rätta och hur fejder och bitterhet av alla slag har undanröjts. Jag har sett män komma ut från sjukhus och anstalter och återta sin plats i familj och samhälle. Affärsmän och yrkesfolk har återfått sin ställning. Det finns knap-past något slags bekymmer och elände som inte har övervunnits bland oss. I en stad i väst och dess omgivningar finns det ett tusental av oss, våra familjer medräknande. Vi träffas ofta, så att nykomlingar kan finna den gemen-skap de söker. Vid dessa informella möten kan man ofta räkna till mellen 50 och 200 personer. Vi växer i både antal och styrka. (2014 bestod AA av ungefär 115 000 grupper.)
 
En berusad alkoholist är en föga tilldragande varelse. Vår kamp med dem är omväxlande ansträngande, komisk och tragisk. En stackars karl begick självmord i mitt hem. Han kunde inte, eller ville inte, förstå vårt sätt att leva.
   Det är emellertid också mycken glädje förknippad med denna tillvaro. Jag förmodar att en del skulle bli chockerade över vår skenbara värdslighet och sorglöshet. Men alldeles under ytan vilar ett dödligt allvar. Tron måste verka tjugofyra timmar om dygnet i och genom oss, annars går vi under.
   De flesta av oss känner att vi inte längre behöver söka efter Utopia. Vi har det hos oss här och nu. Varje dag sprider sig i allt vidare cirklar min väns enkla ord i vårt kök om frid på jorden och till människorna en god vilja.
 
Bill W, medgrundare till AA, dog 24 januari 1971

Jag är glad över att Bill W fann och kom på den här gemenskapen. Jag själv kom till den någon gång i slutet ut av åttio-talet. Jag hade ju ingen egen familj när jag blev nykter, för det var ingen som orkade att leva tillsammans med mig under min aktiva tid. Jag är säkert ingen rolig person att leva med nu heller, eftersom jag lärde mig inte att leva med de motsatt könet under hela min uppväxt. Men jag är ju mycket bättre nu, när jag slipper att fly in i alkoholen när ja blir rädd. För rädd blir jag ofta. I dag är det arbete och i kväll är det sista gången på skrivarkursen.
Kommentera inlägget här: