forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Ett bättre förhållande

Kategori: Min nykterhet

Här kommer fortsättningen av Bills historia om när han fann sin egna Gud:
 
Jag skulle rätta till allt sådant efter bästa förmåga.
   Jag skulle pröva mitt sätt att tänka med hjälp av min nya Gudsmedvetenhet. Vanligt sunt förnuft skulle sålunda ersättas av ovanligt sunt förnuft. Jag skulle lungt sitta ned när jag var osäker och endast be om ledning och styrka för att lösa mina problem på det sätt som Han önskade. Jag skulle aldrig be för egen del utom när det jag bad om rörde hur jag kunde vara till nytta för andra. Endast då kunde jag vänta mig att få ta emot något. Men då skulle det bli i rikt mått.
   Min vän lovade att när detta var gjort, skulle jag inträda i ett nytt förhållande med min skapare; att jag då skulle ha beståndsdelarna till ett levnadssätt som löste alla mina problem. En tro på Guds Kraft tillsammans med tillräckligt mycket villighet, ärlighet och ödmjukhet för att upprätta och vidmakthålla denna nya ordning, detta var de av-görande kraven.
   Enkelt men inte lätt; det hade sitt pris. Det innebar att jag måste utplåna min självupptagenhet. Jag måste över-lämna allting till Ljusets Fader, som leder oss alla.
   Detta var min revolutionerande och drastiska förslag, men i samma ögonblick som jag accepterade dem fullt ut blev effekten som en elektrisk stöt. Jag fick en känsla av seger, följd av sådan frid och sinnesro som jag aldrig tidigare upplevt och en total tillit. Jag kände mig upplyft, som om den mäktiga rena vinden från en bergstopp blåste rakt igenom mig. Gud kommer gradvis till de flesta människor, men Hans inverkan på mig var plötslig och djupgående.
   För ett ögonblick var jag förskräckt och tillkallade min vän doktorn för att fråga om jag fortfarande var vid mina sinnens fulla bruk. Han lyssnade förundrat medan jag berättade.
   Till slut skakade han på huvudet och sade: "Någonting har hänt med dig som jag inte förstår. Men det är bäst att du håller fast vid det. Vad som helst är bättre än det tillstånd du befann dig i". Den gode doktorn träffar nu många människor med samma slags upplevelser. Han vet att de är verkliga.
Ja när gav jag upp och fann min Gud? Det vet jag inte, fast jag har min egna Gud nu mera. Jag behöver läsa tredje stegs bönen.
 

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”

Jag behöver lämna över till min Hörge kraft. Ska i väg till Rågsved på ett möte i den Gemenskap som Bill hade skapat. Så som jag ser som min Gud Gemenskapens Underbara Delningar. Jag ska klä på mig och bege mig till Rågsved och träffa den gemenskapen som har fått mig nykter.

Kommentera inlägget här: