forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Tacksam över att Bill och Bob fann lösningen

Kategori: Min nykterhet

Här fortsätter jag i från Stora boken avsnittet "DET FINNS EN LÖSNING". 
 
Om vi fortsätter på samma sätt som nu, råder det knappast något tvivel om att mycket gott kommer att uträttas, men det vore att nätt och jämnt skrapa på ytan av problemet. De av oss som bor i storstäder överväldigas av tanken att hundratals människor dagligen faller i glömska i vårt närområde. Många skulle kunna tillfriskna om de fick samma chans som vi. Hur ska vi då presentera och föra vidare allt detta som vi så frikostigt kommit oss till del?
    Vi har beslutat publicera en anonym bok där vi framställer problemet som vi ser det. Vi ska ta oss an uppgiften med hjälp av vår samlade erfarenhet och kunskap. Detta borde ge uppslag till ett användbart program för alla som berörs av problem med alkohol.
   Medicinska, psykiatriska, sociala och religiösa frågor kommer med nödvändighet att diskuteras. Vi är medvetna om att dessa frågor är kontroversiella till sin natur. Ingenting skulle vara mer angenämt för oss än att kunna skriva en bok i vilken det inte fanns någon grund för ifrågasättande eller debatt. Vi ska göra vårt yttersta för att uppnå detta ideal. De flesta av oss känner att verklig tolerans när det gäller andra människors tillkortakommanden och synpunkter samt respekt för deras åsikter är attityder som låter oss vara till större nytta för andra.
Jag är glad över att Bill och Bob gav ut den här boken. Där flera andra har fått sin lösning med sina egna alkohol problem. Själv, var jag på AA för över 25 år sedan. Men jag fann nykterheten 1997. Då jag hittade en hemma grupp. Där en som jag inte gillade sa till mig att jag inte behövde vara nykter i resten ut av mitt liv. Att jag bara behövde vara nykter i dag.
Kommentera inlägget här: