forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Vi har alla våran egna tro

Kategori: Min nykterhet

Här kommer mer i från avsnittet DET FINNS EN LÖSNING om en affärsman som har fått diagnosen alkoholism och undrade om det fanns någon lösning.
 
Detta hopp grusades emellertid när läkaren sade till honom att även om hans relgiösa övertygelse var stark, så var den i hans fall inte samma sak som den nödvändiga genomgripande andliga upplevelsen.
   Sådan var det förfärliga dilemma i vilket vår vän befann sig när han fick den mänskliga upplevelse vilken, som vi redan nämnt för er, gjorde honom till fri människa.
   Vi i vår tur sökte efter samma utväg med desperationen hos drunknande. Det som först tycktes vara ett bräckligt halmstrå har visat sig vara Guds kärleksfulla och mänskliga hand. Vi har fått ett nytt liv eller, om man så vill, "ett sätt att leva", som verkligen fungerar.
  Den framstående amerikanske psykologen William James visar i sin bok "Varieties of religious experience" ("Den religiösa erfarenheten i dess skilda former") på en mångfald sätt hur människor har upptäckt Gud. Vi har ingen önskan att övertyga någon om att det endast finns ett sätt att nå fram till en tro. Om det vi har lärt oss, känt och sett betyder någonting alls, så betyder det att vi alla, oavsett ras, trosbekännelse eller hudfärg, är barn till en Levande Skapare som vi kan bygga en relation till på enkla och begripliga villkor så snart vi är villiga och ärliga nog att försöka. De som har en religiös tillhörighet kommer inte att finna någonting hos oss som stör deras övertygelse eller ritualer. Det finns inga motsättningar bland oss beträffande sådana saker.
  Vi anser att det inte är vår sak vilka religiösa samfund våra medlemmar, som individer, identifierar sig med. Detta bör vara en helt personlig angelägenhet som var och en avgör för sig själv mot bakgrund av hans tidigare anknyt-ning eller nuvarande ståndpunkt. Vi ansluter oss inte alla till ett religiöst samfund, men de flesta av oss förespråkar ett sådant medlemskap.
   I följande kapital finns en beskrivning av alkoholism som vi uppfattar dem, därefter ett kapitel riktat till agnostiker. Många som en gång tillhörde denna kategori finns nu i våra led. Förvånande nog finner vi att en övertygelse av detta slag inte är något större hinder för en andlig upplevelse.
Jag är inte religiös, men jag är troende och på vad jag tror på, det är en Högre kraft. En Gud så som jag tolkar det. Godhetens Underbara Drivkraft, att om vi är vänliga och goda mot varandra, så kommer vi alla att må bra. Jag har inte någon religiös bakgrund, pappa var ateist och mamma hade väl sin egna tro. Det är precis så som jag också har. Jag har min egna tro, och alla får tro på vad de vill. Men jag måste också tro på mig själv.
Ja vi får se Gud precis så som vi vill se på Hen. En del är kristna och en del tror på Islam men de ska ju inte dricka alkohol.
  Men de kan ju berusa sig på andra sätt. Jag har min egna tro, jag tror på  Gemenskapens Underbara Delningar att lyssna på de som har gått före och som har vart nyktra längre, eller har förstått sjukdomen längre än vad jag själv har gjort.
Ja vi kan ju skoja till det och tro på Göran Under Diskbänken. Jag tror mer på gemenskaperna som jag brukar gå på. Jag går ju på fleraolika gemenkaper, eftersom jag växte upp i en alkoholistisk familj.
Kommentera inlägget här: