forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Att finna sin Högre Kraft

Kategori: Min nykterhet

Jag fortsätter med vi Agnostiker. Om en man på sjukhuset som fann sin Högre kraft.
 
Men senare, när han var ensam i sitt rum, frågade han sig: "Är det verkligen möjligt att alla de religiösa människor jag känt haft fel?" Medan han funderade över svaret kände han det som om han bodde i helvetet. Men sedan kom en storartad tanke som en blixt från en klar himmel. Den trängde undan allt annat:
"Vem är du att påstå att det inte finns någon Gud?"
    Denne man berättar att han tumlade ur sängen och föll på knä. Inom några sekunder var han överväldigad av en övertygelse om Guds närvaro. Den strömmade över och genom honom med vissheten och majestät hos en gigan-tisk tidvattensvåg.  De barriärer han hade byggt upp under årens lopp sveptes bort. Han stod inför den Oändliga Kraftens och Kärlekens Närvaro. Hade gått från bron till stranden. För första gången levde han i medveten gemenskap med sin skapare.

Jag har vart dålig på att gå ned på knä. Jag har hört många som har fallit ned på knä. Jag har sett folk som har fallit ned på knä och tackat Gud för sin nynkterhet. Nu är snart avsnittet VI AGNOSTIKER där jag berättat om före-gångarna till de som startade AA med Bill och Bob och pratade om att vi får ha vilken tro vi vill.
Kommentera inlägget här: