forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

En starkare Kraft

Kategori: Min nykterhet

Fortsätter med VI AGNOSTIKER.
 
Egentligen lurade vi oss själva, för djupt inom varje man, kvinna och barn finns en grundläggande föreställning om Gud. Den kan skymmas av olycka, prakt, dyrkan av andra saker, men i en eller annan form finns där. För tro på en Kraft som är större än oss själva och mirakulösa bevis på denna Kraft i männniskors liv är sanningar lika gamla som människan själv.
  Vi insåg till sist att en tro på något slags Gud var en del av vår natur precis lika mycket som den känsla vi hyser för en vän.
Jag tror inte på alkoholen längre, jag tror på en Kraft som är starkare än alkoholen. Jag tror på Gemenskapernas Underbara Delningar. Jag går ju på flera olika gemenskaper, AA går jag på för att slippa börja fly in i alkoholen igen. Jag tror på min nykterhet nu mera. Fast om jag börjar att slarva med mina rutiner. Att sluta gå på möten, så kommer jag att hamna i fördärvet igen. Läste tredje stegs bönen så att jag inte har ett så stort ego.

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”

Jag har lärt mig den i från denna bok, fast det kommer snart i texten här. Men det är den rutinen jag har varje morgon. Att lämna över till min Högre Kraft.

 
Kommentera inlägget här: