forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Min själviskhet

Kategori: Min nykterhet

Här fortsätter jag med Hur det fungerar:
 
Själviskhet - självcentrering! Det tror vi är roten till våra problem. Drivna av hundratals former av rädsla, självbedrägeri, egennytta och självömkan trampar vi våra medmänniskor på tårna och det ger igen. Ibland sårar de oss, till synes utan anledning, men vi upptäcker alltid att vi någon gång i det förflutna har fattat själviska beslut som senare gjort oss sårbara.
  Vi tror därför att våra problem i grund och botten är något vi själva har skapat. De har sin upprinnelse i oss själva och alkoholisten är ett extremt exempel på skenande egenvilja, även om han för det mesta inte anser det själv. Vi alkoholister måste framförallt bli kvitt denna vår själviskhet. Vi måste - annars tar det livet av oss! Gud gör detta möjligt.  Och det ser oftast inte ut att finnas något sätt att fullständigt bli kvitt jaget utan Hans hjälp. Många av oss hade massor av moraliska och filosofiska övertygelser, men vi kunde inte leva upp till dem även om vi hade velat. Inte heller kunde vi minska vår självcentrering så värst mycket genom att önska eller försöka av egen kraft. Vi var tvungna att få Guds hjälp.
   Här följer hur och varför. Först och främst var vi tvungna att sluta leka Gud. Det fungerade inte. Sedan beslöt vi att Gud hädanefter skulle bli vår Regissör i detta livets drama. Han är Chefen, vi är hans ombud. Han är Fadern och vi är Hans barn.
Ja jag lämnar över till Gud så som jag ser på Hen. Det gör jag genom att läsa tredje stegs bönen.

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”

Jag vet att jag är väldigt självisk, fast mest är jag egocentrisk, men jag vill inte vara självisk. Jag vill dela med mig ut av mitt liv, så att det kanske kan hjälpa någon annan som kan ha problem med att finna sin nykterhet. Jag är fortfarande självcentrerad, och det är svårt att bli av med det. Men det får ta den tid det tar.

Kommentera inlägget här: