forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Vi har alla våra tvivel

Kategori: Min nykterhet

Här kommer det mer i från Hur det fungerar:
 
Livet skulle vara underbart. Medan han försöker ordna till dessa arrangemang kan vår aktör ofta vara rätt så dygdig. Han kan vara vänlig, hänsynsfull, tålmodig, generös; ja, till och med anspråkslös och självuppofftande. Å  andra sidan kan han vara elak, egostisk, självisk och ohederlig. Men liksom fallet är med de flesta människor är det mest sanolikt att han har olika egenskaper.
   Vad händer oftast? Föreställningen blir inte vidare lyckad. Han börjar tänka att livet inte behandlar honom rättvist. Han beslutar sig för att anstränga sig mer. Vid nästa tillfälle blir han ännu mer fodrande eller ännu älskvärdare, alltefter omständigheterna. Ändå är han inte nöjd med föreställningen. Även om han erkänner att också han kanske har lite fel, är han säker på att andra bär den största skulden. Han blir arg, sårad och självömkande. Vad är hans grundproblem? Är han inte i själva verket en egoist, även när han försöker vara vänlig? Är han inte offer för villfarelsen att han kan tilltvinga sig tillfredställelse och lycka i denna värld om han bara spelar sina kort väl? Är det inte uppenbart för de övriga aktörerna att det är detta han vill? Och får inte hans agerande var och en av dem att vilja ge igen, att kapa åt sig så mycket som de kan av föreställningen? Är han inte, även i sina bästa ögonblick. en person som åstadkommer förvirring snarare än harmoni?
   Vår aktör är självcentrerad - egocentrisk, som man i dag tycker om att säga. Han liknar den pensionerad affärs-mannen som sitter och vräker sig i Floridas solsken undet vintern och klagar över det sorgliga tillståndet i nationen; pastorn som suckar över det tjugonde århundradets synder, politiker och reformivrare som är säkra på att allt skulle vara Utopia, bara resten av världen kunde uppföra sig som den borde; den laglösa kassaskåpssprängaren som anser att samhället har förorättat honom; och alkoholisten som förlorat allt och är inlåst. Är det inte så att de flesta av oss, trots våra försäkringar om motsatsen, är upptagen av oss själva, vår harm eller självömkan?
Jag vet att jag är väldigt självcentrerad, det beror på min sjukdom alkoholism, det beror också på att jag också är ett vuxet barn. Därför är det väldigt svårt att lämna över till min Högre kraft. Jag arbetar i flera olika program. Jag är ett vuxet barn som också började missbruka som mina föräldrar. Men jag hade inte en så värdelös barndom. Men jag är inte så dålig. Jag lämnar över till min Högre kraft även i dag. Den tredje stegs bön som jag brukar läsa varje morgon är att lämna över till min Högre kraft.

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”

Jag hoppas att jag inte är så egoistiska som jag brukar vara. Eller jag är nog mer egocentrisk än egoistik.

Kommentera inlägget här: