forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Tro på annat än alkoholen

Kategori: Min nykterhet

Här kommer ännu ett litet stycke ut av Stora boken avsnittet VI AGNOSTIKER.
 
 
Som en berömd amerikansk statsman uttryckte det: "Låt oss titta på resultaten".
  Här har vi tusentals i sanningen värlsliga män och kvinnor. De förklarar uttryckligen att sedan de började tro på en kraft som är större än de själva, kommit att anta ett visst förhållningssätt till denna kraft och göra vissa enkla saker, har en genomgripande förändring ägt rum i deras sätt att leva och tänka. Ställda inför sammanbrott och förtvivlan, inför de mänskliga resursernas totala misslyckande, fann de att de uppfylldes av ny kraft, sinnesfrid, lycka och en känsla av meningsfullhet. Detta hände strax efter det att de helhjärtar uppfyllt några krav. Tidigare förvirrade och vilsna på grund av tillvarons skenbara meningslöshet visar de på de underliggande skälen till att de gjorde tillvaron så svår för sig.
Ja jag är glad över att jag slipper att dricka alkohol i dag. Jag ser att det är många som har vart nyktra länge, de hade funnit en kraft större än de själva. Jag vet i dag att jag som drucken inte är värd någonting. Jag tål inte alkoholen, jag kan inte dricka som en frisk person. Klart att jag skulle kunna dricka måttligt ett tag, fast till slut så vill jag bara ha mer och mer.

Finna kraft

Kategori: Min nykterhet

Fortsättning från VI AGNOSTIKER:
 
I våra personliga berättelser kommer du att finna många olika sätt på vilka varje enskild berättare närma sig och uppfattar den Kraft som är större än han själv. Det spelar ingen större roll om vi hållet med om ett särskilt angreppssätt eller en särskild uppfattning. Erfarenheten har lärt oss att detta är sådant som vi inte behöver bekymra oss om för vårt ändamål. Det är frågor som varje individ  får avgöra själv.
  Ifråga om en sak är emellertid dessa män och kvinnor rörande överens. Varenda en av dem har fått erfara och tror på en Kraft som är större än han själv. Denna Kraft har i samtliga fall åstadkommit det mirakulösa, det mäns-kliga omöjiga.
Ja jag vet inte vart jag fick kraften i från när jag beslutade att sluta dricka alkohol. Jag hade vart på AA många gånger innan jag slutade den senaste gången 1997. Det var en kille på ett möte i min hemmagrupp, som jag inte var så förtjust i. Han sa till mig att jag inte behöver vara nykter i resten ut av mitt liv. Att jag bara behövde vara nykter i dag. Att bara ta en dag i taget. Jag fortsatte att gå på möten, skaffade ensponsor som vägledde mig. Tog ett beslut varje morgon att undvika att dricka alkhol över 1 %. varje dag. Fortsätta att läsa literatur och gå på möten.

Att se det vackra

Kategori: Min nykterhet

Fortsätter med VI AGNOSTIKER:
 
Vi har lärt oss att vilka mänskliga svagheter som än finns i olika trosläror, har dessa trosläror gett mening och vägledning till miljoner. Människor med en tro har en logisk föreställning om vad livet handlar om. Vi brukar i själva verket inte ha någon som helst rimlig uppfattning.Vi brukade roa oss med att cyniskt dissikrera andliga övertygelser och sedvänjor när vi hade kunnat lägga märke till att många andligt sinnade personer av alla raser, hudfärger och trosbekännelser uppvisade en grad av stabilitet, lycka och användbarhet som vi själva borde ha sökt efter.
   I stället lade vi märke till de mänskliga svagheterna hos dessa personer och använde ibland deras brister som grund för en fullständig fördömmelse. Vi talade om intolerans, medan vi själva var intoleranta. Vi missade skogens verklighet och sönhet, därför att vi distraherades av några fula träd. Vi gav aldrig andliga sidan av livet en chans att försvara sig.

Ja vi behöver inte bli fanatiker, bara för att vi börjar att tro på en Högre kraft. Vi kan ju börja tro på oss själva, och sedan på gruppen. De som har gått före mig, och även de som är nya. De som finner nykterheten och finner att de slipper fly in i alkoholen. När vi har funnit nykterheten och har lyft upp blicken, så är det vackrare runt omkring oss.