forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Att se det vackra

Kategori: Min nykterhet

Fortsätter med VI AGNOSTIKER:
 
Vi har lärt oss att vilka mänskliga svagheter som än finns i olika trosläror, har dessa trosläror gett mening och vägledning till miljoner. Människor med en tro har en logisk föreställning om vad livet handlar om. Vi brukar i själva verket inte ha någon som helst rimlig uppfattning.Vi brukade roa oss med att cyniskt dissikrera andliga övertygelser och sedvänjor när vi hade kunnat lägga märke till att många andligt sinnade personer av alla raser, hudfärger och trosbekännelser uppvisade en grad av stabilitet, lycka och användbarhet som vi själva borde ha sökt efter.
   I stället lade vi märke till de mänskliga svagheterna hos dessa personer och använde ibland deras brister som grund för en fullständig fördömmelse. Vi talade om intolerans, medan vi själva var intoleranta. Vi missade skogens verklighet och sönhet, därför att vi distraherades av några fula träd. Vi gav aldrig andliga sidan av livet en chans att försvara sig.

Ja vi behöver inte bli fanatiker, bara för att vi börjar att tro på en Högre kraft. Vi kan ju börja tro på oss själva, och sedan på gruppen. De som har gått före mig, och även de som är nya. De som finner nykterheten och finner att de slipper fly in i alkoholen. När vi har funnit nykterheten och har lyft upp blicken, så är det vackrare runt omkring oss.
Kommentera inlägget här: