forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Här är det sista i från MER OM ALKOHOLISM

Kategori: Min nykterhet

Det sista i från avsnittet mer om alkoholism.
 
En av dem - anställd på ett världsberömt sjukhus - sade nyligen till några av oss: "Vad ni säger om den allmänna hopplösheten i den genomsnittliga alkoholistens belägenhet är enligt min åsikt riktigt. När det gäller två av er, vars historier jag känner till, finns det som jag ser det inget tvivel om att ni skulle ha varit hundraprocentigt hopplöst fall, om det inte funnits gudomlig hjälp. Hade ni sökt hjälp på detta sjukhus, skulle jag inte ha tagit in er om jag kunnat undvika det. Människor som ni är alltför hjärtskärande. Trots att jag inte är religiös, har jag djup respekt för metoden att i fall som era angripa problemet på andlig väg. I de flesta fall finns det i realiteten ingen annan lösning".
  Ännu en gång: alkoholisten har vid vissa tidpunkter inget effektivt mentalt försvar mot det första glaset. Utom i några få sällsynta fall kan varken han eller någon annan människa uppbringa ett sådant försvar. Hans försvar måste komma från en Högre Kraft.

Ja jag vet inte om jag var ett så hopplöst fall. Men jag höll på att dö på grund av konsekvenserna ut av mitt drickande. Jag försökte ändå bemästra alkoholen, men samma visa hände igen. Jag är glad att jag slutade dricka den där gången på Älvsjö badet 1997. Sedan kom jag till AA i Rågsved, det var där jag fann min nykterhet, Vi har möte i morgon Söndag klockan 13:00 i Rågsvedsfolkets hus. Då är det ett öppet möte. Då alla som vill veta mer om alkoholism är välkomna.
Kommentera inlägget här: