forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Kan inte dricka alkohol som friska människor.

Kategori: Min nykterhet

I från mer om alkoholism.
 
Vi är som människor som har förlorat sina ben; det växer aldrig ut nya. Inte heller tycks det finnas någon behan-dling som gör alkoholister av vår typ lika andra människor. Vi har prövat alla botemedel som tänkas kan. I några fall har det blivit en tillfällig bättring, alltid följt av ännu värre återfall. Läkare som är förtrogna med alkoholism håller med om att det inte går att förvandla en alkoholist till en person med normala dryckesvanor. Kanske vetenskapen en dag göra detta möjligt men ännu har den inte gjort det.
 
 Ja varför ska jag fly i från livet i berusat tillstånd. Klart att jag kan fly in i olika böcker och med fantasins hjälp. Jag dricker öl som innehåller 0,4% alkohol. Har sagt till mig själv att inte dricka mågon alkohol över 1%.  Så jag skulle inte ensvilja prova på en lätt öl. Jag vet att den här sjukdomen är listig falsk och starkt. Så kanske även alkoholfri öl är vägen till ett återfall. Fast i dag ska jag inte ta den. Har lämnat över dagen till Gud som jag ser hen med tredjestegs bönen.

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”

Försöker att läsa den varje morgon. För om jag skulle låta min vilja styra så hade jag flytt in i alkoholens förvirrade dimma. 

Kommentera inlägget här: