forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Lämnar över varje morgon

Kategori: Min nykterhet

Nu fortsätter jag med kapitel 4  Vi agnostiker.
 
För den som känner att han är ateist eller agnostiker kan en sådan upplevelse förefalla otänkbar. Men att fortsätta som han gör innebär katastrof, särskilt om han är en alkoholist av den hopplösa sorten. Att ställas inför alternativen att dömas till en död i alkoholism eller att leva på en andlig grund är inte alltid lätt.
   Men det är inte så svårt. Omkring hälften av medlemmarna i vår ursprungliga gemenskap hörde till just den kategorin. Till en början försöker några av oss undvika frågan och hoppades, mot bättre vetande, att vi inte var verkliga alkoholister. Men efter en tid tvingades vi inse att vi måste finna en andlig grund för våra liv - annars...     Kanske kommer det att gå så för dig. Men var inte ledsen, ungefär hälften av oss trodde att vi var ateister eller agnostiker. Vår erfarenhet visar att du inte behöver tappa modet för den skull.
   Om bara en moralkod eller en bättre livsfilosofi var tillräckligt för att övervinna alkoholism, skulle många av oss ha tillfrisknat för länge sedan. Men vi upptäckte att sådana koder och filosofier inte räddade oss, hur mycket vi än försökte. 
Jag var nog varken ateist eller agnostiker, jag har alltid trott på någon Högre kraft. Fast jag kanske inte vågade erkänna det. Jag började tro på gemenskapen, sedan på någonting som fick mig att gå dit. Jag har insett att det är någonting, som har fått mig att undvika det första glaset. Jag har lyssnat på de som har gått före, nu även de som kommer efter. De kan lära mig en massa saker också. Jag lämnar över med tredje stegsbönen. Jag lämnar över till min Högre kraft varje morgon.
Kommentera inlägget här: