forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Lite mera från Mera om alkoholism

Kategori: Min nykterhet

Här kommer det mera om alkoholism:
 
Vi har hört om några fall där människor som visade tydliga tecken på alkoholism har förmått sluta under lång tid, drivna av en oemotståndlig önskan. Här är ett av dem.
   En man runt trettio rumlade en hel del. Han var mycket nervös morgonen efter dessa dryckesorgier och lugnade sig med mera sprit. Han var angelägen om att lyckas i arbetet men insåg att han inte skulle komma någonstans om han drack överhuvudtaget. När han väl hade börjat, hade han ingen som helst kontroll. Han bestämde sig för att till dess han hade lyckats i arbetet och gått i pension skulle han inte röra en droppe alkohol. Han var en exceptionell människa, förblev snustorr under tjugofem år och gick i pension vid 55 års ålder efter en framgångsrik och lyckad affärskarriär. Då föll han offer för den övertygelse som nästan alla alkoholister har - att hans långa nykterhet och självdisciplin hade kvalificerat honom för att dricka som andra människor. Han tog fram sina filttofflor och en flaska. Inom två månader var han på sjukhus, förbryllad och förödmjukad. Han försökte styra sitt drickande en tid men fick göra fler besök på sjukhuset. Sedan uppbådade han hela sin viljestyrka och försökte sluta helt men upptäckte att han inte kunde. Alla medel att lösa hans problem som fanns att få för pengar stod till hans förfogande. Allt misslyckades. Trots att han vid sin pensionering var en robust man bröts han snabbt ner och var död inom fyra år.
   Detta fall innehåller en mycket viktig läxa. De flesta av oss har trott att vi, om vi höll oss nyktra under lång tid, sedan skulle kunna dricka normalt. Men här har vi en man som vid femtiofem års ålder fann att han stod på precis samma punkt som när han slutade vid trettio.
Jag har ju nu vart nykter i över tjugo år, men jag har fortfarande sjukdommen alkoholism. Klart att när jag är pensionär och så pass gammal att jag inte kan jobba längre och om jag skulle vara trött på livet så skulle jag kunna börja dricka igen. Fast då hade jag dött en vidrig död. Att dö i alkoholrelaterade sjukdommar är inget roligt. Har ju reda hållt på att dö ut av konsekvenserna ut av mitt missbruk.
Kommentera inlägget här: