forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Öppet sinnelag

Kategori: Min nykterhet

Här kommer ett litet kort stycke av Vi agnostiker.
 
Vi upptäckte att Gud inte ställer alltför hårda vilkor på dem som söker honom. För oss är Andens Rike vidsträckt, rymligt, allomfattande; aldrig utestängande eller avvisande mot dem som på allvar söker. Vi tror det är öppet för alla människor.
   När vi talar med dig om Gud, menar vi därför din egen uppfattning om Gud. Detta gäller även om andra andliga uttryck som du finner i denna bok. Låt inte någon fördom som du eventuellt har mot andliga ordalag avskräcka dig från att ärligt fråga dig själv vad de betyder för dig.
Ja jag har ett öppet sinnelag nu mera och lämnar över mitt liv till min Högre kraft som jag tycker att det är lättare att kalla för Gud. Vem denne Gud nu är, det vet jag inte.  Hen hjälper mig att fatta rätt beslut, för om mitt ego hade talat allt för mycket, så hade jag trott att jag kunde dricka som andra personer. Då skulle jag inte förstå att jag är sjuk i alkoholism.
Skrev även i min blogg Fredlig.se om att leva en 24 timmars princip. Att jag har min egna tro och undviker att dricka någon alkohol som innehåller över 1%.
Kommentera inlägget här: