forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Ska vara nykter i dag

Kategori: Min nykterhet

Här kommer ett litet utdrag i från avsnittet VI AGNOSTIKER.
 
I dag tror vi alla på mängder av antaganden, för vilka det finns goda belägg men inga verkligt synliga bevis. Och visar inte vetenskapen att ett synligt bevis är det svagaste beviset? Allt eftersom mänskligheten studerar den materiella världen uppenbaras det ständigt att yttre sken inte alls är inte verklighet. Det kan kan beskrivas så här:
Ja att finna bevis för att Gud finns, jag har inga bevis, fast jag släpper bara taget. Jag bara släppte taget och visste att allt kan jag inte förklara. Hur kunde jag överleva den svåra misshandeln? Hur har jag kunnat att bara sluta dricka den där dagen för över tjugo år sedan.
Ja det är mycket som jag inte kan förstå, varför är jag så som jag är. Det finns inget bevis på att jag kommer att vara nykter i resten ut av mitt liv, men jag tänker i alla fall vara nykter i dag.
Kommentera inlägget här: