forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Slutet på Freds historia

Kategori: Min nykterhet

Närmar sig slutet på avsnittet mer om alkoholism. Fortsättningen på Freds historia.
 
Jag har sedan dess upptäckt ett sätt att leva som är oändligt mycket mer tillfredsställande och, hoppas jag, till större nytta än det liv jag levde dessförinnan. Min gamla livsstil var på intet sätt dålig, men jag skulle inte vilja byta dess bästa ögonblick mot de värsta jag har nu. Jag skulle inte gå tillbaka till den även om jag kunde".
   Freds historia talar för sig själv. Vi hoppas att den går hem hos de tusentals som är som han. Han hade bara erfarit den första känningen av skärselden. De flesta alkoholister måste bli ganska illa tilltygade innan de verkligen börjar lösa sina problem.
  Många läkare och psykiatrer instämmer i våra slutsatser.
Jag är glad över att jag lyckades upptäcka att jag har sjukdomen alkoholism. Fred hade ju mycket pengar och goda förutsättningar. Själv har jag levt i fattigdom. Jag kan inte förstå att jag har hft råd att dricka. Vart fick jag alla pengar i från till alkoholen, och även ciggareter som jag rökte.
I dag är jag glad över att jag slipper att fly in i alkoholens dimma och dess hemska konsekvenser. Jag får inte glömma bort, hur det var när jag hela tiden flydde in i alkoholens dimma. Det är slutet på Freds historia och avsnittet Mer om alkoholism.
Kommentera inlägget här: