forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Han tog med sig mitt femte steg i graven

Kategori: Min nykterhet

Här kommer det mer i från Stora boken avsnittet TILL VERKET.
 
Vi måste vara fullständigt ärliga med någon om vi förväntar oss att leva länge eller lyckligt i denna värld. Med rätta och begripligt nog tänker vi oss noga för innan vi väljer den eller dem med vilka vi tar detta djupt personliga och förtroliga steg. De av oss som tillhör ett religiöst samfund som kräver bikt måste och kommer naturligtvis att vilja gå till den vederbörligen förordnade, vars plikt det är att ta emot dem. Även om vi inte har någon formell kyrklig till-hörighet, kan det ändå vara fördelaktigt att tala med någon som är förordnad i en etablerad religion. Vi finner ofta att en sådan person snabbt uppfattar och förstår vårt problem. Naturligtvis stöter vi ibland på människor som inte förstår alkoholister.
   Om vi inte kan eller helst inte vill göra detta, söker vi i vår bekantskapskrets efter en förstående vän, som kan tiga om det vi berättar. Kanske kan vår läkare eller psykolog vara den personen.
Jag har ju ingen riktigt nära vän som jag kan tala med i förtroende. Fast jag är ju rätt öppen i vanliga fall också. På möten så brukar jag våga berätta om vem jag är. Fast det är klart att det kan finnas vissa saker som jag vill tala i förtroende med. Men om det skulle vara att jag skulle behöva prata om det som kanske stör mig eller om jag har problem med någon som är utbildad för det eller någon präst.
  Men när jag gjorde det femte steget, gjorde jag det med min sponsor som tyvärr har lämnat detta jordeliv och han har i alla fall lärt mig att arbeta med stegen. Han gick bort när jag var runt det sjätte steget. Arbetade med resterande stegen själv. De sista stegen behöver jag leva i.

Ärlighet

Kategori: Min nykterhet

Jag fortsätter med TILL VERKET:
 
Vi måste vara fullständigt ärliga med någon om vi förväntar oss att leva länge eller lyckligt i denna värld. Med rätta och begripligt nog tänker vi oss noga för innan vi väljer den eller dem med vilka vi tar detta djupt personliga och förtroliga steg. De av oss som tillhör ett religiöst samfund som kräver bikt måste och kommer naturligtvis att vilja gå till den vederbörligen förordnade, vars plikt det är att ta emot den. Även om vi inte har någon formell kyrklig tillhörighet, kan det ändå vara fördelaktigt att tala med någon som är förordnadi en etablerad religion. Vi finner ofta att en sådan person snabbt uppfattar och förstår vårt problem. Naturligtvis stöter vi ibland på människor som inte förstår alkoholister,
   Om vi inte kan eller helst inte vill göra detta, söker vi i vår bekantskapskrets efter en förstående vän, som kan tiga om det vi berättar. Kanske kan vår läkare eller psykolog var den personen. Det kan vara någon i vår egen familj, men vi kan inte för våra fruar eller föräldrar avslöja något som sårar dem och gör dem olyckliga. Vi har ingen rätt att rädda vårt eget skinn på någon annans bekostnad. Sådana delar av vår historia berättar vi för någon som kommer att förstå och ändå vara oberörd. Regeln är att vi måste vara hårda mot oss själva men alltid hänsynsfulla mot andra.
   Trots att det är så angeläget att diskutera oss själva med någon annan kan omständigheterna vara sådana att det inte finns någon lämplig person att tillgå. Är det så, kan detta steg skjutas upp, men endast om vi håller oss själva fullständigt beredda att genomföra det så snart tillfället ges. Vi säger detta därför att vi är angelägna om att få samtala med rätt persson.
Jag har ingen sponsor, men jag har haft och har gjort det femte steget som texten handlar om. Jag skulle behöva någon nära vän som jag kan dela allt som kan komma upp i mitt arbete. Det gör jag genom att studera denna bok och gå på möte. Jag går ju på flera olika gemenskaper. Men jag har ingen sponsor i något program. Jag går ju i flera program. Jag växte upp med den här sjukdomen så jag går även på ACA. Men huvudprogramet i denna blogg är AA. Så jag skulle behöve en vän i gemenskapen som jag kan dela mina hemligheter med.
 

Det jag inte vill komma ihåg

Kategori: Min nykterhet

Här kommer det mer i från Till verket i från Stora boken.
 
Den bristande överensstämmelsen förvärras av allt han gör under sitt drickande. När han kommer till besinning, känner han vämjelse över vissa händelser han vagt erinrat sig. Dessa minnen är en mardröm. Han darrar inför tanken att någon kan ha iakttagit honom. Så snabbt han kan föser han dessa minnen långt in i sig själv. Han hoppas att de aldrig ska se dagens ljus. Han befinner  sig i ett tillstånd  av ständig rädsla och spänning - det bäddar för fortsatt drickande.
   Psykologer är benägna att hålla med oss. Vi har lagt ut tusentals dollar på undersökningar. Vi känner bara till några få tillfällen där vi har gett dessa läkare en ärlig chans. Vi har sällan berättat hela sanningen för dem, och inte heller har vi följt deras råd. Ovilliga att vara ärliga ens mot dessa välvilliga människor var vi inte ärliga mot någon annan heller. Det är inte underligt att många inom läkarkåren har en låg uppfattning om alkoholister och deras chans att tillfriskna!
Ja jag höll ju till och med på att dö på grund av konsekvenserna för mitt drickande höll på att kosta livet. Jag blev svårt misshandlad 1995. Läkaren sa att jag inte fick dricka någonting på ett år. Jag höll mig nykter i ett år. Jag höll mig nykter i ett år. Jag hade nog med problem att lära mig att gå och  tala, att över huvudtaget att leva så normalt som möjligt. De sa att jag hade fått en begynnande hjärnskada efter den svåra misshadeln.
Ja det kan vara vårt att komma på allt illa jag har ställt till med. Jag har betett mig idiotiskt när jag har vart på-verkad av alkohole eller andra droger. Mycket ut av det jag har gjort har jag förträngt. Det är säkert många jag har skadat som jag inte minns.