forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Vi har alla våra tvivel

Kategori: Min nykterhet

Här kommer det mer i från Hur det fungerar:
 
Livet skulle vara underbart. Medan han försöker ordna till dessa arrangemang kan vår aktör ofta vara rätt så dygdig. Han kan vara vänlig, hänsynsfull, tålmodig, generös; ja, till och med anspråkslös och självuppofftande. Å  andra sidan kan han vara elak, egostisk, självisk och ohederlig. Men liksom fallet är med de flesta människor är det mest sanolikt att han har olika egenskaper.
   Vad händer oftast? Föreställningen blir inte vidare lyckad. Han börjar tänka att livet inte behandlar honom rättvist. Han beslutar sig för att anstränga sig mer. Vid nästa tillfälle blir han ännu mer fodrande eller ännu älskvärdare, alltefter omständigheterna. Ändå är han inte nöjd med föreställningen. Även om han erkänner att också han kanske har lite fel, är han säker på att andra bär den största skulden. Han blir arg, sårad och självömkande. Vad är hans grundproblem? Är han inte i själva verket en egoist, även när han försöker vara vänlig? Är han inte offer för villfarelsen att han kan tilltvinga sig tillfredställelse och lycka i denna värld om han bara spelar sina kort väl? Är det inte uppenbart för de övriga aktörerna att det är detta han vill? Och får inte hans agerande var och en av dem att vilja ge igen, att kapa åt sig så mycket som de kan av föreställningen? Är han inte, även i sina bästa ögonblick. en person som åstadkommer förvirring snarare än harmoni?
   Vår aktör är självcentrerad - egocentrisk, som man i dag tycker om att säga. Han liknar den pensionerad affärs-mannen som sitter och vräker sig i Floridas solsken undet vintern och klagar över det sorgliga tillståndet i nationen; pastorn som suckar över det tjugonde århundradets synder, politiker och reformivrare som är säkra på att allt skulle vara Utopia, bara resten av världen kunde uppföra sig som den borde; den laglösa kassaskåpssprängaren som anser att samhället har förorättat honom; och alkoholisten som förlorat allt och är inlåst. Är det inte så att de flesta av oss, trots våra försäkringar om motsatsen, är upptagen av oss själva, vår harm eller självömkan?
Jag vet att jag är väldigt självcentrerad, det beror på min sjukdom alkoholism, det beror också på att jag också är ett vuxet barn. Därför är det väldigt svårt att lämna över till min Högre kraft. Jag arbetar i flera olika program. Jag är ett vuxet barn som också började missbruka som mina föräldrar. Men jag hade inte en så värdelös barndom. Men jag är inte så dålig. Jag lämnar över till min Högre kraft även i dag. Den tredje stegs bön som jag brukar läsa varje morgon är att lämna över till min Högre kraft.

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”

Jag hoppas att jag inte är så egoistiska som jag brukar vara. Eller jag är nog mer egocentrisk än egoistik.

Att lämna över

Kategori: Min nykterhet

Här fortsätter jag med texten Hur det fungerar:
 
Överbevisad var vi vid tredje steget, vilket betyder att vi beslöt överlämna vår vilja och vårt liv till Gud, sådan vi uppfattade Honom. Exakt vad menar vi med detta och exakt vad gör vi egentligen?'
  Det första kravet är att vi övertygas om att ett liv styrt av egenvilja knappast kan bli framgångsrikt. På den grunden är vi nästan på kollisionskurs med någonting eller någon, även om våra motiv är bra. De flesta människor försöker leva av sin egen kraft. Var och en är som en skådespelare som vill styra hela föreställningen själv; som hela tiden tiden på sitt eget sätt försöker sköta belysningen, baletten, dekoren och de andra aktörerna. Om bara hans arran-gemang fick vara kvar, om folk bara gjorde som han ville, skulle föreställningen bli strålande. Alla skulle bli nöjda, inklusive han själv.
När jag tog det tredje steget, så vuxendöpte mig och även tog en konfirmation eftersom mina föräldrar döpte mig aldrig. Mem ,im sponsor föreslog att jag skulle ta ett vuxen dop och konfirmation. Jag är väl inte kristen, men jag tror på en Högre kraft. Jag gillade ju även att läsa om Gudar under skoltiden. Nu brukar jag läsa tredje stegs bönen på morgonen.  

”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!”

Jag vet att jag har ett så stort ego, så jag måste lämna över varje morgon till min Högre kraft. För om min egenvilja dkulle få styra, så hade jag säkerligen blivit full igen.

 

En text vi brukar läsa varje gång på mötena

Kategori: Min nykterhet

Här fortsätter jag med Hur det fungerar.
 
Här är de steg vi tog, vilka vi föreslår som ett program för tillfrisknande:
1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att våra liv hade blivit ohanterliga.
2. Kom till tro att en Kraft större än vi själva kunde återge oss mental hälsa.
3. Beslöt att övelämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg, sådan vi uppfattade Honom.
4. Gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva.
5. Erkände inför Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.
6. Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.
7. Bad Honom ödmjukt att avläsna våra brister.
8. Gjorde upp en lista över alla personer vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla.
9. Gottgjorde så långt möjligt dessa människor personligen, utom då det skulle kunna skada dem eller andra.
10. Fortsatte att göra personlig investering och erkände genast när vi hade fel.
11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Honom, varvid endast bad att få kunskap om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
12. När vi, som resultat av dessa steg, hade haft ett andligt uppvakntill ande, försökte vi föra detta budskap vidare till alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.
 
Många av oss utbrast: "Vilka krav! Det klarar jag aldrig". Tappa inte modet. Ingen av oss har ens tillnärmelsevis lyckats följa dessa principer. Vi är inte helgon. Det viktiga är att vi är villiga att tillväxa i andlig riktning. De principer vi upptecknat visar vägen till framgång. Vi eftersträvar andliga framsteg snarare än andlig fullkomlighet.
  Vår beskrivning av alkoholisten, kapitlet till agnostikern och våra personliga äventyr före och efter klargör tre väsentliga idéer:
 
a) att vi var alkoholister och inte kunde hantera våra egna liv,
b) att förmodligen ingen mänsklig kraft kunde ha lindrat vår alkoholism.
c) att Gud kunde och skulle göra det - om vi sökte Honom.
Det är lite anorlunda mot den gamla versionen. De har tagigit bort vi, Fast vi som har vart med ett tag förstår det. Vi är ju en gemenskap som strävare efter samma sak. En nykter dag och tillfrisknande. I dag ska jag gå hem eftersom jag gav mig själv ett nyårslöfte att gå hem så många siffror som tärningen visar på söndagen. Blir det en sexa så slipper jag. Förra veckan blev det en trea och även i går så blev det de. Så jag ska gå hem måndag,onsdag och fredag. Kanske kan jag gå ned lite i vikt. Jag väger 80 kilo och är bara 163 cm lång.