forska i stora boken.blogg.se

Copyright © Svensk översättning AA Sverige 1974,2001,2017 Jag tänkte skriva i från den nya stora boken. Ta några meningar och sedan reflektera dem. Folk får gärna kommentera mina inlägg.

Vi kan inte jaga alkoholisterna

Kategori: Min nykterhet

Här kommer det lite mer i från avsnittet "ATT ARBETA MED ANDRA"
 
Om han inte är intresserad av din lösning, om han förväntar sig att du bara ska agera bankir för hans ekonomiska svårigheter eller sjuksköterska för hans dryckesperioder, kanske du måste lämna honom tills han ändrar sig. Det kanske han gör när han har farit ännu mer illa.
   Om han är uppriktigt intresserad och vill träffa dig igen, be honom då läsa den här boken under tiden. Efter det att han gjort det, måste han själv avgöra om han vill fortsätta. Han bör inte drivas på eller hetsas av dig, sin hustru eller sina vänner. Ska han upptäcka Gud, måste önskan om detta komma inifrån.
   Om han tror att han kan göra jobbet på något annat sätt eller föredrar någon annan andlig metod, uppmuntra honom att följa sitt samvete. Vi har inte monopol på Gud; vi har bara en metod som fungerade för oss. Men påpeka att vi alkoholister har mycket gemensamt och att du i varje fall gärna vill stå på vänskaplig fot med honom. Låt det stanna vid det.
   Tappa inte modet om din kontakt inte genast reagerar positivt. Leta upp en annan alkoholist och försök igen. Du kommer säkert att hitta någon som är tillräckligt förtvivlad för att ivrigt ta emot det du erbjuder. Vi anser det vara slöseri med tid att hålla på och jaga en person som inte kan eller vill arbeta med dig. Lämnar man en sådan person åt sitt öde, blir han kanske snart övertygad om att han inte kan tillfriskna på egen hand.
De alkoholister som jag har försökt att hjälpa är döda nu. För de avslog AA:s metoder. Ja det var två som jag tänkte på. En av dem sa att han inte ville vara med i någon sekt, att han trivdes med att supa. Han brann inne och sedan har jag min bror som var dyslektiker, då ordnade jag ett par Stora boken som ljudbok, fast ena snodde en annan brorsa som har sagt upp bekanskapen med den övriga familjen. Den brorsan som jag ville hjälpa "Hade inte sjukdomen" men han dog i den. Det är ju förnekelsens sjukdom. Vill de inte erkänna sin sjukdom så är det svårt att tillfriskna.
 Sedan har jag även annan som jag sponsrar, men han gillar att arbeta. Det är ju härligt att vi älskar vårt jobb. Det gör även jag. Men jag måste ändå vara medveten om att jag har en beroende sjukdom.
Om vi ska hjälpa någon så måste de själva vilja ha hjälp till att vara nykter.

Hjälpa en som vill ha hjälp

Kategori: Min nykterhet

Här kommer det mer i från Stora boken avsnittet ATT ARBETA MED ANDRA:
 
Det är bara bra. Ju hopplösare han känner sig, desto bättre. Då är sannolikheten större att han följer dina förslag.
   Din kandidat kanske uppger skäl till att han inte behöver följa hela programmet. Han kanske gör uppror inför tanken på en drastisk storstädning som kräver samtal med andra människor. Säg inte emot sådana åsikter. Tala om för honom att du själv kände på samma sätt en gång, men att du tvivlar på  att du skulle ha gjort några större framsteg om du inte hade satt igång. Berätta för honom om Gemenskapen Anonyma Alkoholister vid ditt första besök. Om han visat intresse, låna honom ditt exemplar av denna bok.
   Stanna inte kvar för länge om inte din vän vill fortsätta att tala om sig själv. Ge honom en chans att tänka över saken. Om du stannar, låt honom styra samtalet i den riktning han önskar. Ibland är en nykomling ivrig att sätta igång genast, och du kan känna dig frestad att låta honom göra det. Detta kan vara ett misstag. Om han får problem senare, kommer han troligen säga att du drev på honom. Du har störst framgång med alkoholister om du inte visar någon förkärlek för korståg och omvändelse. Tala aldrig till en alkoholist från någon moralisk eller andlig bergstopp; lägg bara fram den andliga verktygslådan till påseende. Visa honom hur den har fungerat för dig. Er-bjud honom vänskap och gemenskap. Tala om för honom att du kommer att göra allt för att hjälpa honom, om han vill bli frisk.
Jag vet ju inte hur han som jag sponsrade håller sin nykterhet. Han har så mycket med jobbet, fast han vet ju vem han kan vända sig om det skulle bli jobbigt. Har ju ingen egen sponsor längre, fast jag har många vänner som jag kan höra av mig till om jag skulle få problem. Om törsten skulle bli för stor. Fast jag skulle gärna vilja sponsra någon annan för min egen nykterhets skull. Men en som jag kan hjälpa, hjälper även mig.

Vi hjälper varandra

Kategori: Min nykterhet

Här kommer en liten del till i från att arbeta med andra.
 
I själva verket kanske han hjälper dig mer än du hjälper h.onom. Gör klart för honom att han inte har någon skyldighet mot dig, att du bara hoppas att han vill försöka hjälpa andra alkoholister när han väl kommer ifrån sina egna problem. Låt honom förstå hur viktigt det är att han sätter andras väl före sitt eget. Han måste få klart för sig att han inte har någon press på sig, att han inte behöver träffa dig igen om han inte vill. Du får inte bli sårad om han vill dra sig undan, för han har hjälpt dig mer än du har hjälpt honom. Om det du har sagt har varit vettigt, präglas av mänsklig förståelse och framförts lugnt och sansat, har du kanske vunnit en vän. Kanske har du åtmin-stone oroat honom i fråga om alkoholism.

Jag har ingen sponsis längre eller jag har ju en adept som kan fråga mig om han har problem, men han arbetar så mycket. Vi kan inte tvinga andra att vara nyktra. Jag tror att han håller sig nykter fortfarande. Men om det är någon som vill ha hjälp, så berättar jag hur jag har gjort. Att hjälpa andra hjälper även mig att bibehålla min nykterhet. 
Jag hoppasatt även den här bloggen kan hjälpa någon annan. Jag brukar ju inte få någon respons och kommen-tarer.